Κατηγορία: Νομοθεσία

zerman

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων με ή χωρίς έκθεση αυτοψίας – διαπίστωση αυθαιρέτου – διαπίστωση κατεδάφισης – διοικητικές κυρώσεις.

  1.) Κατασκευές με έκθεση αυτοψίας πριν το 2011 που κατεδαφίστηκαν πριν το 2011. Άρθρο 106§4 → Αυθαίρετες κατασκευές πριν από τις 28.7.2011, που έχουν κατεδαφιστεί από τους ιδιοκτήτες και για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορολογική αρχή και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση…
zerman

Τι είναι οι «εποικιστικές εκτάσεις»;

Με τον όρο «εποικιστικές εκτάσεις» νοούνται το σύνολο των εκτάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο της διαδικασίας διανομής δηλαδή α) οι κλήροι, τα αγροτεμάχια που αποδόθηκαν σε δικαιούχους, β) οι κοινόχρηστες εκτάσεις δηλαδή οι εκτάσεις του άρθρου 31 του Αγροτικού Κώδικα και όσες χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστες στα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία των διανομών…
zerman

Ταυτότητα Κτιρίων: Λίγα λόγια για το θεσμικό πλαίσιο

Είναι αρκετά αυτά που μπορούν να ειπωθούν για να περιγράψουν το νομικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος 4495/2017. Σκοπός μας λοιπόν, είναι να αποσαφηνίσουμε και να αποδώσουμε με όσο το δυνατόν απλούστερο και κατανοητό τρόπο το περιεχόμενο της έννοιας «Ταυτότητα Κτιρίων». Για πρώτη φορά ο όρος εισήχθη στην ελληνική έννομη…

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Espa Banner
Espa Banner