Κατηγορία: Εκτιμήσεις

zerman

Η χρήση των Αυτοματοποιημένων Εκτιμητικών Μοντέλων (ΑΕΜ) σε «ώριμες» αγορές ακινήτων.

Τα ΑΕΜ ορίζονται στον «κόσμο» των εκτιμητών από τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα και ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό Πρότυπο 6. Αφορούν δε σε εκτιμήσεις που βασίζονται σε λογισμικά στατιστικής τα οποία χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικές με ακίνητα, προκειμένου να εξάγουν αξίες ακινήτων ή εύρος αξίας.   Πολλές ευρωπαϊκές κτηματαγορές διαθέτουν μεγάλο…

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Espa Banner
Espa Banner