Υπολογισμός προστίμου

Για τον υπολογισμό των προστίμων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια

1.    Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας
2.    Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου
3.    Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κλπ.)
4.    Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’ επέκταση ή/και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης/ κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής άδειας.
5.    Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών
6.    Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής
7.    Υπό προϋποθέσεις κοινωνικά κριτήρια
8.    Παλαιότητα