Συγκρότημα κατοικιών, Κάριανη / Καβάλα - 1995

 

Κάριανη Καβάλας

Συγκρότημα κατοικιών στην Κάριανη Καβάλας.

Ιδιοκτήτες :
Θεολογίδης Αδάμ
Ραμφόπουλος Αριστείδης
Καλιονίδης Χρύσανθος
Χρυσόπουλος Γεώργιος.

Έτος κατασκευής 1995.