Συγκρότημα κατοικιών, Κάριανη / Καβάλα - 1993

 

Κάριανη Καβάλας

Συγκρότημα κατοικιών στην Κάριανη Καβάλας.

120,5 χιλ Ε.Ο. Καβάλας Θεσσαλονίκης. Έτος κατασκευής 1993.