Συγκρότημα κατοικιών, Κάριανη / Καβάλα - 1994

 

Κάριανη Καβάλας

Συγκρότημα κατοικιών
Έτος κατασκευής 1994.