Συγκρότημα κατοικιών, Κάριανη / Καβάλα - 1993

 

Κάριανη Καβάλας

Συγκρότημα κατοικιών
Έτος κατασκευής 1993.