Τετραόροφη Οικοδομή, Σκρά και Βεργίνας-Δράμα

ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

ΣΚΡΑ ΚΑΙ ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΔΡΑΜΑ