Ιδιωτικό Κτήριο, 1ο Χιλ. Δράμας-Καβάλας

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 600 m2.

1ο χιλ. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ