Κατοικίες Η ARCHITECH αναλαμβάνει τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κατοικιών με έμφαση στην ποιότητα κατοίκησης, μέσα από τον λεπτομερή σχεδιασμό, πάντα σε συνδυασμό με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του επιθυμούμενου κόστους που ορίζει ο ιδιοκτήτης.