Κλινικές Εμπειρία στην κατασκευή κτιρίων ιατρικού ενδιαφέροντος με εφαρμογή στη μελέτη και την κατασκευή εξειδικευμένων προτύπων και προδιαγραφών.