Ταυτότητα κτιρίου

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ
ΜΑΖΙ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ταυτότητα κτιρίου

Δικαιολογητικά για έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

 1. Εξουσιοδότηση
 2. Ταυτότητα
 3. Αποδεικτικό ΑΦΜ
 4. Τίτλος ιδιοκτησίας
 5. Κτηματολογικό φύλλο
 6. Στελέχη των Οικοδομικών Αδειών, Αδειών Δόμησης και λοιπών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, με τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις τους
 7. Υπαγωγές σε νόμους αναστολής
 8. Σχέδια που συνοδεύουν τις πράξεις και αποτυπώνουν την ιδιοκτησία, δηλαδή κατόψεις των ορόφων που καταλαμβάνει, χαρακτηριστικές τομές και όψεις, καθώς και τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Αν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης
 9. Σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση εφόσον δεν υπάρχει ταύτιση της υφιστάμενης κατάστασης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά
 10. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου), την Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους περί αυθαιρέτων
 11. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 12. Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής εφόσον έχει εκδοθεί
 13. Πίνακας χιλιοστών εφόσον η Ταυτότητα Ιδιοκτησίας αφορά σε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία
 14. Μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου εφόσον υπάρχει
 15. Λογαριασμοί παρόχων (Δ.Ε.Η. ή άλλο, ΔΕΥΑΔ ή άλλο, Φ.Α.).

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Espa Banner