Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ
ΜΑΖΙ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής.

Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Η συγκεκριμένη Οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο.

Ενεργειακή μελέτη λοιπόν, είναι η μελέτη που συντάσσεται κατά το αρχικό στάδιο σύνταξης των μελετών του κτιρίου, παράλληλα και σε σύνδεση με την αρχιτεκτονική και την ηλεκτρομηχανολογική. Αποβλέπει στην εξασφάλιση μειωμένων αναγκών του κτιρίου σε φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη μέσα από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρήσης των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ενεργειακή μελέτη (ή μελέτη θερμικής απόδοσης του κτιρίου) απεικονίζει την θεωρητική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Σκοπός της μελέτης είναι η διασφάλιση της ένταξης του νέου κτιρίου τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Απώτερος επιθυμητός στόχος (σύμφωνα με τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η επίτευξη πλήρους ενεργειακής αυτονομίας κάθε νέου κτιρίου και η εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών του από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 1. Άδεια Οικοδομής
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης
 5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών
 6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 7. Αριθμός Κτηματολογίου
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο)
 10. Στην περίπτωση ύπαρξης ρύθμισης αυθαίρετης κατασκευής την βεβαίωση περαίωσης της υποβολής.
 1. Άδεια Οικοδομής
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης
 5. Πίνακας Κατανομής Δαπανών
 6. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 7. Αριθμός Κτηματολογίου
 8. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 9. Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο)
 10. Στην περίπτωση ύπαρξης ρύθμισης αυθαίρετης κατασκευής την βεβαίωση περαίωσης της υποβολής.

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Espa Banner