Διαχείριση τεχνικών έργων

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ
ΜΑΖΙ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαχείριση τεχνικών έργων

Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας πάγια τακτική του γραφείου μας είναι η επεξήγηση των «ρόλων» πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Κάθε οικοδομική άδεια, εξοπλίζεται με σειρά μελετών, για την υλοποίηση των οποίων ο νόμος έχει νωρίτερα υποχρεώσει τους ιδιοκτήτες να αναθέσουν την επίβλεψη σε μηχανικό.

Με άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται στον εκάστοτε ιδιοκτήτη να υλοποίει τεχνικό έργο, χωρίς νωρίτερα να έχει διορίσει επιβλέποντα μηχανικό. Αυτό γίνεται για λόγους ασφάλειας όμως οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος μηχανικού δεν είναι ξεκάθαρες. Ο επιβλέπων μηχανικός λοιπόν οφείλει να πιστοποιεί πως οι μελέτες που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια έχουν εφαρμοστεί ορθά. – Δεν είναι υπεύθυνος από το νόμο, ούτε για την καλή εκτέλεση, ούτε για τον προϋπολογισμό του έργου, ούτε για τους χρόνους υλοποίησης.

Ο επιβλέπων μηχανικός, οφείλει να εντοπίζει «τι» δεν έχει υλοποιηθεί ορθά και να ζητά την αποκατάσταση. Έχει δε την ευθύνη της ορθής ολοκλήρωσης, κατά το πέρας του τεχνικού έργου. Το «κενό» που δημιουργείται, από την έκδοση της οικοδομικής άδειας μέχρι την «καλή εκτέλεση» ενός τεχνικού έργου καλύπτεται από την υπηρεσία της επιστασίας που δεν σχετίζεται με την οικοδομική άδεια.

Η υπηρεσία της επιστασίας προϋποθέτει συγγραφή υποχρεώσεων και αφορά:

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Espa Banner
Espa Banner